HOME ::
   
 
STRATEGI

Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi di luar bandar melalui program pembangunan sosial dan infrastuktur sesuai dengan agenda kerajaan untuk menjadikan setiap daerah termasuk daerah Kudat terus maju dan membangun dalam pelbagai bidang berdasarkan strategi-strategi berikut:-

Merancang dan melaksanakan pelbagai projek pembangunan luar bandar.

Mengembling segala sumber yang ada termasuk penyertaan dan keterlibatan langsung rakyat dalam pelbagai bentuk pembangunan sosio-ekonomi sama ada dilaksanakan oleh Pejabat Daerah mahupun secara bersepadu dengan jabata-jabatan dan badan-badan Kerajaan yang terdapat di daerah ini.

Memberi galakan dan peluang yang lebih luas kepada semua rakyat untuk mendapatkan pendidikan dengan sama rata.

Penyalur informasi / maklumat kepada rakyat mengenai sesuatu dasar / polisi kerajaan.